יום ראשון, 5 ביוני 2011

למה ראאד סלאח נחשב חלק מגווני הקשת הפוליטית? היכרות עם טכניקת "ההלבנה הילידית"


לא מזמן הוזמן השייח ראאד סלאח לנאום באוניברסיטת תל אביב. ההחלטה על כך התקבלה בוועדה מיוחדת שכללה את רקטור האוניברסיטה, סגנתו ויו"ר אגודת הסטודנטים. ההחלטה התקבלה על חודו של קול.

הסבר להחלטה נתנה פרופ' דינה פריאלניק, סגנית הרקטור: 

"הוועדה דנה בבקשתו של אחד מתאי הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב להזמין לשיחה את השייח ראאד סלאח, והחליטה לאשר את הבקשה, כפי שאישרה בעבר את הופתעתם של אנשי ציבור מכל גווני הקשת הפוליטית".

כידוע, השיח הפוליטי בישראל הוא מקוטב ומגוון מאד. ספקטרום העמדות הנכלל בו (על פי זהותם של חברי הכנסת המכהנים) נע בין אלו שרוצים לראות ערבים רק באל-ג'זירה, לבין אלו הקוראים לכינונה של רפובליקה דמוקרטית דו-מינית-רב-לאומית במקומה של מדינת ישראל. המשותף לעמדות אלו היא העובדה שכולן עוסקות בשינוי זהותה של המדינה איפשהו ביחס ל'דמוקרטית' ו/או ל'יהודית', אך מקבלות כהנחת-עבודה את עצם קיומה. אלו הן 'גווני הקשת הפוליטית'.

אדון סלאח, לעומת זאת מחזיק בעמדות אחרות: 

"אין לנהל משא ומתן על אדמת פלסטין כולה, שהיא אדמה איסלאמית כבושה" (גלובס, 26.12.10)
"לא יחלוף זמן רב עד שירושלים תהפוך לבירה איסלאמית עולמית עבור חליפות איסלאמית עולמית, שתמלא את האדמה צדק לאחר שהמפלצת האמריקנית והכיבוש הישראלי מילאו אותה בעושק. אתם תיעלמו, ויום יבוא ורחובות ירושלים יתבהרו מהדמים ששפכו חיילי הכיבוש שכבשו את אל-אקצה, והכבוד יחזור". (NRG 16.2.2207)
"מדינת ישראל לא תתקיים לאחר שנת 2020 לספירה." (www.panet.ps, 24.4.2011)

את העמדות הלגיטימיות האלו הוא ביטא כמובן בשייט התענוגות שהוא ביצע לפני כשנה על סיפון ה 'מרמרה' עם חבריו שוחרי השלום.

"הלבנה ילידית"
הג'יהאד האסלאמי. מגוון מרהיב בקשת הדמוקרטית
מה הופך את העמדות החמא"סיות הללו לחלק מה 'קשת הפוליטית'?
אנו עדים כאן לפועלו הברוך של רציונאל-סוציאליזם בלתי נלאה. רציונאל זה גורס כי עמדות אידיאולוגיות ותרבותיות אינן אלא כיסוי למאבקים על משאבים וכוח. כך, התנועה האסלאמית הישראלית נתפסת כתנועת מחאה חברתית אותנטית עוסקת במאבק נגד אפלייתם של בני מיעוטים. העובדה שהתנועה מתנסחת באופן אחר לחלוטין, ומטיפה  אף לפעילות אלימה זוכה ליחס סלחני. 
גילוי זה של סלחנות ראוי למינוח מקורי, ויכונה מעתה 'הלבנה ילידית'. הלבנה ילידית היא פעולה לוגית שנועדה להצדיק התנהגות בלתי-מקובלת מצדן של אוכלוסיות הנתפסות כנחותות ומדוכאות. ההשקפה המערבית המתנשאת רואה באנשים אלו יצורים מעוטי כישרון ויכולת, אשר מחוסר ברירה נוטים להשתמש באלימות או בדרכים אחרות להשגת מטרותיהם הלגיטימיות. 
ההלבנה הילידית היא אחד המנגנונים המשמשים לטשטוש המשמעויות האמיתיות של האסלאם המיליטאנטי ואת שאיפותיו האמפריאליסטיות הטוטאליות.

בהקשר זה, משתמשת הגב' פריאלניק בהלבנה ילידית קלאסית בכדי להלבין את הבן-לאדן המקומי.