יום רביעי, 27 באפריל 2011

פרופ' זאב שטרנהל: אין ספק בדבר הלגיטימיות של ההתנגדות בשטחים

מתוך המאמר 'מול ממשלה סהרורית' (הארץ 11.05.01):


"לרבים בישראל, אולי אף לרוב המצביעים, אין ספק בדבר לגיטימיות ההתנגדות המזוינת בשטחים עצמם. אילו היתה בפלשתינאים מעט תבונה, הם היו מרכזים את מאבקם נגד ההתנחלויות, לא פוגעים בנשים ובילדים ונמנעים מירי על גילה, על נחל עוז ועל שדרות. כן היו נמנעים מהנחת מטענים בצדו המערבי של הקו הירוק."

שטרנהל פיתח תפיסה לפיה הפלסטינים הם עם מדוכא, אשר ארגוניו החמושים הם תנועת חופש לגיטימית. אולם, בניגוד לציפיותיו, תנועה זו לא מפעילה את כוחה נגד כוחות הדיכוי והכיבוש, אלא נגד אוכלוסייה אזרחית תמימה, וללא הבחנה בין שני צידי הקו הירוק.
אולם, תחת שעובדות אלו, המגובות היטב באידיאולוגיה הפלסטינית, יגרמו לפרופ' לזנוח את הפרדיגמה החביבה שלו, הוא פוטר אותן בלא יות מכך שחסרה 'בפלסטינים מעט תבונה', אמירה שיש בה לא מעט אוריינטליזם מתנשא כשלעצמה.
ובכן, מי שאין בו מעט תבונה הם לא הפלסטינים, אשר ככל הנראה פועלים לפי תכנית ברורה ואידיאולוגיה סדורה, אלא דווקא אחרים, המנסים בכל מאודם לכפות את תפיסת עולמם הנוקשה על המציאות.