הלבנה ילידית


הלבנה ילידית היא פעולה לוגית שנועדה להצדיק התנהגות בלתי-מקובלת מצדן של אוכלוסיות הנתפסות כנחותות ומדוכאות. ההשקפה המערבית המתנשאת רואה באנשים אלו יצורים מעוטי כישרון ויכולת, אשר מחוסר ברירה נוטים להשתמש באלימות או בדרכים אחרות להשגת מטרותיהם הלגיטימיות. 
ההלבנה הילידית היא אחד המנגנונים המשמשים לטשטוש המשמעויות האמיתיות של האסלאם המיליטאנטי ואת שאיפותיו האמפריאליסטיות הטוטאליות.


ראש ממשלת בריטניה, דייויד קמרון, מכה על חטא ההלבנה הילידית (0:53):