שמאלו-צנטריות


השמאלו-צנטריות היא צורת חשיבה הרואה את האדם, בדרך כלל הנאור, במרכז היקום - כאשר בידו לשלוט בכוח מעשיו והחלטותיו המדיניות במהלך ההיסטוריה. השמאלו-צנטר מאמין ש "הוא ואתה יכולים לשנות את העולם" כך שדיפלומטיה ומדיניות נכונה יכולים להביא לביטולן של יריבויות היסטוריות עתיקות.
מכיוון שלדעתו שורשי הסכסוכים והמתיחויות הן כלכליות-חמריות, הרי שהוא סבור שבאמצעות מערכות שונות של "הסדרים" ו"חלוקה מחדש" יוכלו הצדדים להתעלות מעל הסכסוכים הקטנוניים ולהביא את מלכות השמים.

השמאלו-צנטריות היא הגורם הראשי לחוסר הסבלנות כלפי "אויבי השלום": האדונים ביבי וליברמן והמתנחלים אוהבי-ההיתרבות. אלו רוצים להמשיך לדכא עמים אחרים ולשמור לעצמם את משאבי הטבע שלהם, או שהם מונעים מאיזו פאנטיות דתית הזויה. כל הסבר אחר לדחיית ההמלצה לבחור ב"דרך השלום" פשוט לא נכנס למסגרת החשיבה הרציונאל-סוציאליסטית שלו.